BillyBird past plannen voor Duinenrijk flink aan na overleg met belanghebbenden

Vlekkenplan-Duinenrijk

Drunen – Recreatieketen BillyBird heeft de plannen voor het nieuw te bouwen BillyBird Park Duinenrijk in Drunen flink aangepast. Dit na vele gesprekken gevoerd te hebben met belanghebbenden en geïnteresseerden. In het aangepaste plan wordt De Roeivijver niet uitgebouwd tot een strandbad. Er komt een extra vrijstaand strandbad én een zwemplas voor honden, waardoor een groot deel van het gebied toegankelijk blijft voor wandelaars en honden.

Het oorspronkelijk plan van BillyBird was om een recreatiegebied binnen een hekwerk te ontwikkelen. Zeg maar zoals BillyBird Park Hemelrijk in Volkel en BillyBird Openluchtzwembad Het Run. De Roeivijver zou opgeschoond en vergroot worden. De noordzijde zou bedoeld zijn om te zwemmen en de zuidzijde zou bestaan uit natuur. BillyBird heeft haar plannen toegelicht aan diverse betrokkenen en heeft om reactie gevraagd. Van diverse kanten zijn reacties gegeven. Nu is het plan aangepast. “Hierbij is zo goed mogelijk met alle belanghebbenden rekening gehouden. Het nieuwe plan is daarom ruimer opgezet en bevat meer nieuwe natuur.”, aldus Ton Derks, initiatiefnemer van Duinenrijk.

Opvallend is dat er straks sprake is van drie plassen. De Roeivijver wordt ingericht voor vissers en duikers. Er komt een nieuwe zwemplas. En er komt een nieuwe hondenzwemplas, met een parkeerterrein aan de Margriet. Het parkeerterrein van Duinenrijk wordt bereikbaar via de Duinweg. Het is nog de vraag of hiervoor de inrit van het huidige parkeerterrein wordt gebruikt, of dat het via de naastgelegen weilanden kan. Het openbare wandelgebied wordt vergroot; van de Duinweg tot aan de Margriet. Dus wandelaars kunnen gewoon langs de Roeivijver blijven wandelen en de hond uitlaten. Weilanden worden bebost. Het strand van de zwemplas loopt over in de duinen. Buiten en binnen komen er de nodige speelvoorzieningen.


De kenmerken van een BillyBird Park

BillyBird wil het BillyBird-concept, dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van een strandbad, maar ook een speeltuin, binnenspeeltuin en natuur, herhalen bij Duinenrijk. “Juist de ruimte geeft het gevoel van vrijheid. Het park gaat jaarrond open. De lidmaatschapsprijzen kunnen laag blijven, omdat de bezoekerscapaciteit groot is”, aldus Ton.


Een nieuw openluchtzwembad?

In de notitie aan gemeente Heusden dringt BillyBird er op aan om een nieuw openluchtzwembad bij Duinenrijk te bouwen. Het huidige openluchtzwembad Het Run in Drunen is 60 jaar oud en bijna versleten. Ton Derks: “Vergelijk het met het bouwen van een huis. Als je eenmaal aan het bouwen bent, kun je ook niet meer zeggen ‘maak de keuken maar drie keer zo groot’. Wanneer je nu weet dat je in de toekomst wel of geen openluchtzwembad wilt hebben, dan kun je het nu als gemeente uitspreken. Dan weten wij of we het in het ontwerp van het park mee moeten nemen. Wij zouden graag hebben, dat de gemeente vóór een nieuw openluchtzwembad bij Duinenrijk is. We zien dat de dauwzwemmers een groeiende groep vormen en dat veel kinderen en hele gezinnen genieten van de waterattracties.”


Het vervolg

Het rapport is nu aan het gemeentebestuur aangeboden. Ook is het rapport met het vlekkenplan voor iedereen te downloaden op de website www.billybird.nl/duinenrijk/. Het gemeentebestuur gaat nu beslissen of men de voorgestelde weg wil inslaan. Binnenkort kan dan een intentieovereenkomst met BillyBird worden gesloten. De gemeente kan dan aangeven welke studies verricht moeten worden en welke onderwerpen daarin nog speciale aandacht behoeven. Ook zal er nog veelvuldig overleg met de diverse belanghebbenden plaats gaan vinden.


Download de volledige plannen voor BillyBird Park Duinenrijk

Bekijk de volledige plannen

Copy link
Powered by Social Snap